Spesialmåling

Vi kan gjennomføre de aller fleste terrestriske målinger. 

  Presisjonsmåling av bane:


Vi har avansert utstyr for registering av sporgeometri for bane. Med vår Trimble Gedo 2.0 CE-systemet har vi den ideelle måleteknikk for et hvert jernbaneprosjekt.

 

Med dette systemet, kan man registrere/sammenlikne sporets geometri (begge skinnestrenger og spormidt), sporvidde og overhøyde mot teoretisk linje og Geometrisk kontroll i «felt». Man kan også scanne sporgeometrien, og kjøre analyser mot konfliktpunkter.

Sjøbunnkartlegging


Vi utfører ekkoloddmålinger for havneområder, nær kyst, innsjøer og elver.

 

Ekkoloddet posisjoneres med GNSS(GPS) eller totalstasjon.

Resultatet trenger lite bearbeiding og kan hentes direkte ut fra system som en punktsky. Punktskyen trianguleres til en overflate som også kan kotegenereres til ønske ekvidistanse.

Book en introduksjon i 3D Laserskanning