Dronekartlegging

Ved å bruke fotogrammertri kan vi rekonstruere områder for 3D visualisering utifra 2D fotografier. Vi tar 4k rådata bilder som blir prossesert i programvaren Pix4D hvor ortofoto, høydemodeller og punktskyer genereres.  
Geoplan 3D has Ro3 certificate from the Aviation Authority

”As-is” dokumentasjon


• Progresjonsrapport & Situsasjonsanalyse
• Topografisk volumsanalyse
• Planlegging


Hold kontroll på progresjonen og lagre viktig data for senere rapportering gjennom hele prosessen ved hjelp av ”As-is” droneflyvining.

Datafangst

Vi leverer høyoppløslige terengmodeller i alle standar formater med CPOS nøyaktighet


• Klassifisert punktsky
• Høyoppløslige ortofoto (TIFF,JPG,ECW)
• Masseberegning
Geometrisk kontroll av terengmodell mot prosjektert ifc modell
Video og dokumentasjon

Egnede prosjekter


• Bygg, steinbrudd og gruvedrift, anleggs-teknikk, vei og bane prosjekter
• Feltovervåkning og inspeksjon
• Deponier

Tradisjonelt sett har terrengmodellering vært en person- og tidskrevende prosess. Ved å ta i bruk droner for terrengmåling og 3D triangulering kan geoplan 3D kjapt og effektivt levere terrengmodeller etter kundens behov