Mengdeberegning og kontraktsoppfølging

Geoplan 3D har siden oppstart i 1997 vært ledende innen mengdeberegning og dokumentasjon av masser.

 

Flere av våre ansatte sitter daglig og dokumenterer mengder på store og små anlegg innen samferdsel og bygg. Geoplan 3D utfører oppdrag for både byggherre og entreprenørselskaper. Vi benytter Gemini terreng som programvare og har stor kunnskap om programvaren.

Geoplan 3D har utviklet egne målebrevløsninger som har blitt benyttet av en rekke entreprenørselskaper i Norge
 

Flere av våre ansatte har stor kunnskap om prosesskoden Håndbok R761 og R762, tidligere håndbok 025 og 026. Når det gjelder bygg brukes Norsk Standard som kontraktsform som vi også har mange års erfaring med. Vår kunnskap om kontrakt og håndbøker gjør at våre kunder får betalt for den jobben de gjør.

 

Vi har også et aktivt sammarbeid med fagskolen innlandet, der er vi innleid for undervisning i Gemini, Geomatikk, drone og laserskanning.

Vi er vant med å håndtere kompliserte mengdeberegninger og masseoppgjør. Et vanlig problem ved massehåndtering er å skille de forskjellige massene. Like viktig som å beregne mengder er å lage et opplegg der vi på anleggsplassen har en tett oppfølging, slik at vi kan skille forurenset masse og frisk masse. En yrkesstolthet for oss er å lage et opplegg som er kostnadsreduserende og effektivt for våre kunder.