Landmåling

Etter 20 aktive år i bransjen har Geoplan 3D skaffet seg en bred erfaring og gode rutiner for de fleste typer landmålingsoppdrag. Vi har lang erfaring i forbindelse med samferdselsutbygginger og byggeprosjekter. Geoplan 3D har også skaffet seg erfaring med industrioppmåling og kulturhistorisk dokumentasjon.

VI UTFØRER
Grunnlagsmålinger

Etablering av grunnlagspunkter for daganlegg,
konstruksjoner og tuneller.
På denne typen målinger benytter vi teknikker som
polygondrag og statisk måling med GNSS (GPS)

Nivellement

Vi utfører presisjonsnivellement og
setningskontroll for alle typer bygg, damanlegg,
broer, mm.

Produksjonstikking

Vi utfører alle typer oppmålingsarbeider i forbindelse
med bygg og anleggsprosjekter. Dagligdagse
oppdrag for Geoplan er blant annet akseutsetting,
geometriske kontroller, inn måling for «As built»
(FKB / NVDB) og profilering for terrengmodeller.

Kommunalteknisk

Innmåling og dokumentasjon for VA-anlegg.
3d-modeller av hele renseanlegg og
vannbehandlingsanlegg. Kum-registrering
både som tradisjonelt kum-kort og 3d-modell.

Bolig

Vi utfører oppmålingsteknisk prosjektering,
utstikking av tiltak, og beliggenhetskontroll.
Geoplan 3D har sentral godkjenning
i tiltaksklasse 3 og kan bidra på alle typer
bygg fra søknad om igangsettelsestillatelse
til ferdigattest.

Konsulent / Arkitekt

Vi utfører alle typer terrengmodeller, innmåling av
eksisterende konstruksjoner, tuneller, broer.
Vi har spesialisert oss på innmåling og
opptegning / 3d-modllering av eksisterende
bygg, industri anlegg mm.

Kvalitetssikring
- en viktig del av vår jobb

 

God kvalitetssikring gjør at vi kan oppnå at sluttproduktet oppfyller alle krav til kvalitet.

 

Våre landmålere bruker det nyeste av totalstasjoner og GNSS-utstyr (GPS). Vi har serviceavtaler på alt utstyr som er i daglig bruk for å sikre nøyaktighet, driftssikkerhet og produktivitet.

 

Kollegialt kameratskap og fleksible arbeidstider gjør at vi kan følge opp prosjektet fra begynnelse til slutt, noe som gir en landmåler trygghet og som tilfredsstiller kunden.

Grunnlagsmålinger

 

Etablering av grunnlagspunkter for daganlegg, konstruksjoner og tuneller. På denne typen målinger benytter vi teknikker som
polygondrag og statisk måling med GNSS (GPS)

Nivellement

 

Vi utfører presisjonsnivellement og
setningskontroll for alle typer bygg, damanlegg,
broer, mm.

Produksjonstikking

 

Vi utfører alle typer oppmålingsarbeider i forbindelse
med bygg og anleggsprosjekter. Dagligdagse
oppdrag for Geoplan er blant annet akseutsetting,
geometriske kontroller, inn måling for «As built»
(FKB / NVDB) og profilering for terrengmodeller.

Kommunalteknisk

 

Innmåling og dokumentasjon for VA-anlegg. 3D modeller av hele renseanlegg og vannbehandlingsanlegg. Kum-registrering både som tradisjonelt kum-kort og 3d-modell.

Bolig

 

Vi utfører oppmålingsteknisk prosjektering, utstikking av tiltak, og beliggenhetskontroll. Geoplan 3D har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 og kan bidra på alle typer bygg fra søknad om igangsettelsestillatelse til ferdigattest.

Konsulent / Arkitekt

 

Vi utfører alle typer terrengmodeller, innmåling av eksisterende konstruksjoner, tuneller, broer. Vi har spesialisert oss på innmåling og opptegning / 3d-modllering av eksisterende bygg, industri anlegg mm.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud!