3D laserskanning og BIM

Geoplan 3D utfører laserskanning og modellering med lidenskap for presisjon. I 2003 begynte vi med 3D laserskanning og siden 2007 har har skann til BIM vært et av våre største satsningsområder som har gjort oss Norgesledene på utstyr, kompetanse og programvare.

 

Med 3D laserskanning skal vi til enhver tid være den aktøren som er best til å gjenskape menneskeskapt konstruksjon i digitalt 3D format. Siden 2003 har vi benyttet 3D laserskanning som teknikk for dokumentasjon av alle typer bygg, olje og gass industri, terrenginngrep, industri generelt, samferdsel,kraftindustri og historiske kulturminner.
Denne teknologien er under stor utvikling og har utallige bruksmuligheter!

Lasereskanning er en revolusjonerende metode å fange georefererte data på!

 

Metoden gir en punktsky som beskriver overflater detaljert og nøyaktig. Punktskyen bearbeides til ulike resultater som f.eks BIM-modeller, 3d-dwg, PDMS-modeller, kotekart, og linjemodeller.

 

Geoplan 3D startet med laserskanning i 2003 og var dermed det første firma i Norge som startet med denne teknikken. Vi har hele tiden hatt skanning som et av våre største satsningsområder derfor er vi stolte å ha en av Europas største utstyrsparker med topp moderne skannere fra Trimble, Leica og geoslam.

Ved å bruke laserskanner kan vi generere en punktsky som er nøyaktig ned til millimeteren. Denne punktskyen kan man ta mål i, orientere seg og planlegge. Geoplan 3D tar dette mange steg videre ved å tilby modellering av skannet bygningsmasse. Denne modellen blir da fundamentet for en geometrisk riktig og nøyaktig BIM - modell. Modellen eksporteres enkelt til IFC, Step, DWG med mer. Vi leverer også modellen som revit fil om ønskelig.

Bruksområder

Samferdsel
Broer og tunneler
Gatesituasjoner
3D-kumkort

Bygg og BIM-modeller
Bygg av ulike størrelser

Industri
Olje, gass og
Smelteverk

Terreng og
kommunakteknikk

Samferdsel

 

3d-laserskanning er den mest effektive teknikken for å skaffe presise geometriske data av ulike overflater.

Vi har erfaring med skanning av broer, tunneler, jernbane, stasjonsområder, flyterminaler, gatesituasjoner, kaianlegg og de aller fleste typer terrenginngrep.

Med vår brede erfaring med skanning på ulike typer prosjekter er vi godt vant til å tilpasse vår leveranse slik at den passer naturlig inn i den øvrige dataflyt på prosjektet.

Vi leverer 3d-modeller på formatene: rvt, dwg, dxf, dgn ifc, step, mm.

Bygg og BIM-modeller


Vi starter med 3d-laserskanning av bygg i 2003 og har dermed lang erfaring på mange ulike typer prosjekter. Prosjektene er varierende både bygningstype og størrelse. Det viktigest for oss er at vi må inn og forstå hvert enkelt bygg for å kunne levere et vellykket prosjekt.

Vi har lang erfaring med modellering av bygningsmodeller i Revit og har egen BIM avdeling.

Leveransen er en geometrisk riktig BIM-modell som din arkitekt og rådgivende kan jobbe dirkete videre med.

Om du trenger oppmåling av en liten leilighet, enebolig, bygård, sykehus, kjøpesenter, industribygg, mm bare ta kontakt for en samtale rundt ditt prosjekt.

Industri


Vi har erfaring med 3d-skanning fra mange offshore installasjoner og oljetankere. Vi har også skannet as-built dokumentasjon av mange subsea instalasjoner på verft.

Landbasert industri har også mye av de samme behovene for 3d-data som olje- / gass industrien og vi har etter hvert fått en bred erfaring på mange typer industri.

Vi leverer 3d-modeller på formatene: rvt, dwg, dxf, dgn ifc, step, mm.

Kommunalteknikk


Vi har erfaring med 3d-laserskanning av mange rense og vannbehandlingsanlegg. Anleggene som vi skanner er ofte fjellanlegg men også i frittliggende bygg.

Vi har også en spesialløsning for skanning av kummer og pumpestasjoner.

Vi leverer 3d-modeller på formatene: rvt, dwg, dxf, dgn ifc, step, mm.

Book en introduksjon i 3D laserskanning