E6 Kolomoen - Arnkvern

 

Stange, Hamar og Ringsaker

Sted: Stange, Hamar og Ringsaker
Prosjekttype: Firefelts motorvei
Byggherre: Nye Veier
Totalentreprenør: Hæhre Entreprenør
Kontraktsum eks. mva: 1,812 milliarder kroner

 

 

 

Hæhre Entreprenør As hadde all ansvaret for anleggsarbeidene.

Geoplan 3D AS er engasjert av  Hæhre As for å ha ansvaret for Landmålingstjenester, mengdeberegning og kontraktsoppfølging.


Samendrag av ansvarsområder:

Stikningsleder og kontaktperson mot prosjekterende.

Anbudsregning og løsninger inn i prosjektet.

Prosjektering av alle midlertidige veier, prosjektering av mindre veier og optimalisering av prosjektet i samarbeid med oppdragsgiver og rådgiver.

Prosjektering av landskap og deponier, dammer, rensebassenger, infiltrasjonsgrøfter.

Utarbeidet alt av stikningsdata og maskinstyringsdata for bruk ute i linja.

Ute i linja har vi bidratt med utsetting, innmåling, kvalitetskontroll og bistand mot maskiner ift kontrollrutiner av utstyr i maskiner. Dokumentasjon av NVDB og FKB.

Skanning og modellering av eksisterende konstruksjoner som skulle bevares eller utvides.

Dronemåling og filming med Drone, ukentlig i perioder.

Polygondrag for hele prosjektet, statisk måling med GPS for sikringspunkter som senere ble benyttet som tilknytting til polygondrag.

Sluttavregninger mot underleverandører.