Spesialmåling

Spesialmåling

Presisjonsmåling av bane:

Vi har avansert utstyr for registering av sporgeometri for bane.

Med vår Trimble Gedo 2.0 CE-systemet har vi den ideelle måleteknikk for et hvert jernbaneprosjekt. Med dette systemet, kan man registrere/sammenlikne sporets geometri (begge skinnestrenger og spormidt), sporvidde og overhøyde mot teoretisk linje og
Geometrisk kontroll i «felt». Man kan også scanne sporgeometrien, og kjøre analyser mot konfliktpunkter.

Sjøbunnkartlegging

Vi utfører ekkoloddmålinger for havneområder, nær kyst, innsjøer og elver.

Ekkoloddet posisjoneres med GNSS(GPS) eller totalstasjon.

Resultatet trenger lite bearbeiding og kan hentes direkte ut fra system som en punktsky.

Punktskyen trianguleres til en overflate som også kan kotegenereres til ønske ekvidistanse.

GEOPLAN3D_LOGO_2013_ok
Tømmerholsvegen 23 – 2849 Kapp | Tlf: 61 16 63 26 | E-post: post@geoplan3d.no
Brobekkveien 80 – 0582 Oslo | Tlf: 22 65 95 02
Stangevegen 12 – 2317 Hamar