REFERANSEPROSJEKTER

REFERANSEPROSJEKTER

Vi har gjennom 20 år vært gjennom en anselig mengde prosjekter. Her ser du noen korte filmer av noe av det vi har gjort. Blant annet kan du se en film om noen av de mange prosjekter vi har scannet og modellert i Oslo. Du kan også se en film om scanningsprosjektet vi har gjennomført av Nationaltheateret. Denne filmen sier mye om vår arbeidsmetodikk og dataflyt.GEOPLAN3D_LOGO_2013_ok
Tømmerholsvegen 23 – 2849 Kapp | Tlf: 61 16 63 26 | E-post: post@geoplan3d.no
Brobekkveien 80 – 0582 Oslo | Tlf: 22 65 95 02
Stangevegen 12 – 2317 Hamar