Landmåling

Landmåling

Etter 20 aktive år i bransjen har Geoplan 3D skaffet seg en bred erfaring og gode rutiner for de fleste typer landmålingsoppdrag. Vi har lang erfaring i forbindelse med samferdselsutbygginger og byggeprosjekter. Geoplan 3D har også skaffet seg erfaring med industrioppmåling og kulturhistorisk dokumentasjon.

Vi utfører:

Grunnlagsmålinger:
Etablering av grunnlagspunkter for daganlegg, konstruksjoner og tuneller. På denne typen målinger benytter vi teknikker som polygondrag og statisk måling med GNSS (GPS)
Nivellement:
Vi utfører presisjonsnivellement og setningskontroll for alle typer bygg, damanlegg, broer, mm.
Entreprenør:
Vi utfører alle typer oppmålingsarbeider i forbindelse med bygg og anleggsprosjekter. Oppgaver som akseutsetting, geometriske kontroller, inn måling for «As built» (FKB / NVDB) , profilering for terrengmodeller mm. er dagligdagse oppdra for Geoplan 3D.
Kommunalteknisk:
Innmåling og dokumentasjon for VA-anlegg. 3d-modeller av hele renseanlegg og vannbehandlingsanlegg. Kum-registrering både som tradisjonelt kum-kort og 3d-modell.
Bolig:
Vi utfører oppmålingsteknisk prosjektering, utstikking av tiltak, og beliggenhetskontroll. Geoplan 3D har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 og kan bidra på alle typer bygg fra søknad om igangsettelsestillatelse til ferdigattest.
Konsulent / Arkitekt:
Vi utfører alle typer terrengmodeller, innmåling av eksisterende konstruksjoner, tuneller, broer. Vi har spesialisert oss på innmåling og opptegning / 3d-modllering av eksisterende bygg, industri anlegg mm.

Kvalitetssikring er også en viktig del av vår jobb for å oppnå at sluttproduktet oppfyller alle krav til kvalitet.

Våre landmålere bruker det nyeste av totalstasjoner og GNSS-utstyr (GPS). Vi har serviceavtaler på alt utstyr som er i daglig bruk for å sikre nøyaktighet, driftssikkerhet og produktivitet.

Kollegialt kameratskap og fleksible arbeidstider gjør at vi kan følge opp prosjektet fra begynnelse til slutt, noe som gir en landmåler trygghet og som tilfredsstiller kunden.

GEOPLAN3D_LOGO_2013_ok
Tømmerholsvegen 23 – 2849 Kapp | Tlf: 61 16 63 26 | E-post: post@geoplan3d.no
Brobekkveien 80 – 0582 Oslo | Tlf: 22 65 95 02
Stangevegen 12 – 2317 Hamar