3d laserscanning

3d laserscanning

Laserescanning er ikke mindre enn en revolusjonerende metode å fange georefererte data på.

Metoden gir en punktsky som beskriver overflater detaljert og nøyaktig. Punktskyen bearbeides til ulike resultater som f.eks BIM-modeller, 3d-dwg, PDMS-modeller, kotekart, linjemodeller  mm.

Geoplan 3d startet med laserskanning i 2003 og var dermed det første firma i Norge som startet med denne teknikken. Vi har hele tiden hatt dette som et av våre største satsningsområder og med våre 7 laserscanner fra Trimble og Leica har vi landes største kapasitet.

Geoplan 3d skal til enhver tid være best på å gjenskape menneskeskapte objekter i form av 3d-modeller.

Bruksområder:

  • Samferdsel (broer, tunneler, gatesituasjoner, 3d-kumkort)
  • Bygg (bygg av ulike størrelser)
  • Industri (olje og gass, smelteverk)
  • Terreng (terrengmodell fra Lørenskog vinterpark)

Samferdsel

3d-laserscanning er den mest effektive teknikken for å skaffe presise geometriske data av ulike overflater.

Vi har erfaring med scanning av broer, tunneler, jernbane, stasjonsområder, flyterminaler, gatesituasjoner, kaianlegg og de aller fleste typer terrenginngrep.

Med vår brede erfaring med scanning på ulike typer prosjekter er vi godt vant til å tilpasse vår leveranse slik at den passer naturlig inn i den øvrige dataflyt på prosjektet.

Vi leverer 3d-modeller på formatene: rwt, dwg, dxf, dgn ifc, step mm.

Bygg og BIM-modeller

Vi starter med 3d-laserscanning av bygg i 2003 og har dermed lang erfaring på mange ulike typer prosjekter. Prosjektene er varierende både bygningstype og størrelse. Det viktigest for oss er at vi må inn og forstå hvert enkelt bygg for å kunne levere et vellykket prosjekt.

Vi har lang erfaring med modellering av bygningsmodeller i Revit og har egen BIM avdeling.

Leveransen er en geometrisk riktig BIM-modell som din arkitekt og rådgivende kan jobbe dirkete videre med.

Om du trenger oppmåling av en liten leilighet, enebolig, bygård, sykehus, kjøpesenter, industribygg, mm bare ta kontakt for en samtale rundt ditt prosjekt.

Industri

Vi har erfaring med 3d-scanning fra mange offshore installasjoner og oljetankere. Vi har også scannet as-built dokumentasjon av mange subsea instalasjoner på verft.

Landbasert industri har også mye av de samme behovene for 3d-data som olje- / gass industrien og vi har etter hvert fått en bred erfaring på mange typer industri.

Vi leverer 3d-modeller på formatene: rwt, dwg, dxf, dgn ifc, step mm.

Kommunalteknikk

Vi har erfaring med 3d-laserscanning av mange rense og vannbehandlingsanlegg. Anleggene som vi scanner er ofte fjellanlegg men også i frittliggende bygg.

Vi har også en spesialløsning for scanning av kummer og pumpestasjoner.

Vi leverer 3d-modeller på formatene: rwt, dwg, dxf, dgn ifc, step mm.

GEOPLAN3D_LOGO_2013_ok
Tømmerholsvegen 23 – 2849 Kapp | Tlf: 61 16 63 26 | E-post: post@geoplan3d.no
Brobekkveien 80 – 0582 Oslo | Tlf: 22 65 95 02
Stangevegen 12 – 2317 Hamar